stichting kinderkunst
Stichting Kinderkunst wil de kunstzinnige ontwikkeling van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op een hoger niveau brengen. We streven er o.a. naar dat kinderen en jongeren hun eigen internationaal kunstmuseum krijgen. De Stichting draagt bij aan kunsteducatie en kunstexpertise voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. En dit alles willen we samen met kinderen en jongeren ontwikkelen.

nieuws
Allereerst het negatieve nieuws. Kees Buijtelaar en Heleen van Ketwich Verschuur nemen afscheid van de Stichting. Beide ontwikkelaars hebben een drukke nieuwe interessante baan. Er blijft daardoor geen tijd over om structureel een bijdrage te leveren voor de Stichting. Beiden hebben wel aangegeven dat de breuk niet definitief is. Het bestuur bedankt Kees en Heleen hartelijk voor hun inzet en hun goede adviezen.

En dan het positieve nieuws. Stichting Kinderkunst heeft een nieuw bestuurslid. Zijn naam is Tom Bolsius en hij wordt secretaris. De 29-jarige Tom werkt nu ruim twee jaar bij de Gemeente Amsterdam. Hij wil graag helpen om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken. We heten Tom hartelijk welkom en wensen hem heel veel succes.

Ten slotte. Het bestuur heeft heel veel tijd gestoken in het evalueren van de Stichting. De visie, missie en doelstellingen zijn onder de loep genomen. Het kan niet anders dan dat dit invloed heeft op de toekomst van de Stichting. Binnen een aantal weken zullen de nieuwe plannen naar buiten gebracht worden.