missie
De stichting neemt alle kinderen over de hele wereld serieus in hun kunstuitingen. Daarmee wil ze tevens een bijdrage leveren aan een wereld, waarin mensen respect hebben voor uitingen van kinderen, verantwoordelijkheid willen nemen voor wat van waarde is en rekening houden met de kwetsbaarheid van de kinderen (en volwassenen).

De stichting wil de creativiteitsontwikkeling en de kunsteducatie van kinderen stimuleren.

De stichting streeft naar emancipatie van kinderkunst door podia geven aan kinderen over de hele wereld om hun kunstuitingen te etaleren.

De stichting groeit uit tot een expertisecentrum zijn voor ouders, leerkrachten, kunstenaars, wetenschappers en de politiek, om kinderkunst te laten ontstaan en het een stevige plaats te geven in de nationale en internationale samenleving.